×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

بودجه شهرداری با احتساب تورم به نصف دوره قبل رسید

به گزارش شهر، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت و گویی را با ویژه نامه روز ملی شوراهای روزنامه همشهری با عنوان همشهری راه پنجم انجام داده است که متن این مصاحبه را در زیر می خوانید.

مهم ترین دستاورد شورای شــهر پنجم از نظر شما چیست؟

توقف شهرفروشی و تغییر نحوه مدیریت شــهری، مهمترین و بزرگترین خدمتی بود که در این دوره انجام شد چرا که شهرداری تهران با رشــد هزینه ها و کارکنان همراه بود و در مدت ۲۰سال بودجه اش ۲۰برابر و نیروهایی که مستقیم و غیرمستقیم با این نهاد ارتباط دارند ۵برابر شــد. اعداد و ارقام سیر صعودی را نشان می دهند اما هزینه های اداره شهر کم نشد. با احتساب تورم، بودجه شهرداری در این چهارسال به نصف دوره قبل رسید. تعداد کارکنان نه تنها اضافه نشد بلکه ۲۰درصد هم کاهش یافت و مهمتر از همه موفق شدیم شهرفروشی و قانون فروشی در تهران را تا حد زیادی متوقف کنیم. با وجود همه کاهش ها، شــهر به خوبی اداره شد و اقدامات خوبی هم در محله ها صورت گرفت.

توقف شهرفروشــی چه نتیجه ای بــرای مردم داشت؟

در شهرفروشی ســرمایه های شهر مانند بوســتان ها و برخی از فضاهای عمومی به برج تبدیل می شدند و طبقات اضافی هم سبب مخدوش شدن سیما و منظر شهری شده بود. توقف این مصوبه به نوعی شهر را به شهروندان بازگرداند.

 در شورای شهر پنجم به شهر توجه خاصی شد اما چرا اعضای پارلمان در مدت ۴سال موفق نشدند مشکل حمل ونقل عمومی تهران را حل کنند؟

 توسعه حمل ونقل عمومی شهر، مهمترین اولویت شورای شهر پنجم بود که بنده و سایر اعضا برای تحقق آن تلاش کردیم که به دلیل شرایط اقتصادی کشــور و کم لطفی دولت و همچنین عدم پیگیــری مطالبات این حوزه، در برنامه تجهیز و توســعه نــاوگان حمل ونقل عمومــی در مترو و اتوبــوس نتایج خوبی حاصل نشد. اگرچه در حوزه ناوگان حمل ونقل ریلی کارهای مهمی انجام شد و افتتاح چندین ایستگاه را داشتیم، اما انتظار و خواسته مردم و جامعه، به ویژه در شرایط کرونایی بیشتر بود که نتوانستیم پاسخگو باشیم و از این بابت شرمنده شدیم.

شــهرداری تهــران پرونده قضایــی مربوط به مطالبات مالی از برخی مسئولان گذشته را دارد که با وصول طلب ها بخشی از مشکالت شهری قطعا رفع میشــد. در این خصوص چه اقداماتی انجام شده است؟

بله، حق با شماســت. شــهرداری تهران پرونده قضایی دارد که مربوط به مطالبات شهرداری است که به دوره های قبل و مدیران و مسئولان پیشــین بازمیگردد. اینکه پیگیری نکردیم، درست نیست. چون ما هم معتقدیم در شــرایطی که با بحران مالی در مدیریت شهری به دلیل همزمانی کرونا، تورم و رکود مواجه هستیم. و اولویت های اصلی شهر مانند تأمین اتوبوس و واگن مترو معطل مانده است، می توانست کمک کننده باشد اما نکته مهم این است که براساس وظیفه برای وصول این مطالبات تلاش هایی شد که متأسفانه بلا تکلیف ماند.

علاوه بر توســعه ناوگان حمل و نقل عمومی، رفع معضل ترافیک هم مطالبه شــهروندان بوده و هست. در این زمینه چه اقداماتی شده است؟

مسئله ترافیک، یک معضل همیشــگی در تهران بوده است درروزهای اخیر به دلیل بیماری کرونا و خطر استفاده از حمل و نقل عمومی، تمایل شهروندان به استفاده از خودروهای شخصی بیشتر شــده اما به صورت اصولی باید گفت که ترافیک، نتیجه سیاست خودرومحوری در تهران است. در بسیاری از شهرهای توسعه یافته جهان، معضل ترافیک و آلودگی هوا را با توسعه حمل ونقل عمومی و محدودکردن استفاده از خودروهای شخصی حل کرده اند.

در تهران، حتی بیش از برنامه، بزرگراه ساخته شده است و با سوخت ارزان و یارانه ای، مردم به اســتفاده از خودروی شخصی تشویق می شوند و در مقابل، کمبود شدید و فرسودگی در اتوبوس و مترو وجود دارد و بودجه و اعتبارات آن پرداخت نمی شود. بنابراین ما برعکس دنیا و منطق مدیریت شهری عمل می کنیم و نتیجه آن امروز در معضل ترافیک نمایان شده است.

بنابراین شورا به تنهایی نمی تواند معضل به این بزرگی با چنین قدمتــی را رفع کند. در هر صورت محدودیت ها مانع انجام وظیفه ما در شورای شهر نشد و هر جا لازم بود مطالبه را عنوان و پیگیری کردیم. رفع این معضل، مدیریت یکپارچه و عزم ملی می خواهد.

در مورد آلودگی هوا چه اقداماتی صورت گرفته است؟

آلودگی هوا و ترافیک به نوعی درهم تنیده شده اند؛ به گونه ای که حدود نیمی از آلودگی هوا، نتیجه استفاده از خودروهای شخصی اســت که تا نحوه سیاســتگذاری در ایجاد محدودیت برای این خودروها اصلاح نشود، مشکل ترافیک و آلایندگی حل نمی شود. علاوه بر خودروها یا آلاینده های سیار، بخشی از آلودگی هوا هم مربوط به فعالیت صنایع آلاینده در شــهر و حومه است.

امسال شاهد افزایش آلودگی هوا نســبت به دهه اخیر بودیم و علت آن هم علاوه بر مسائل جوی، افزایش گوگرد در سوخت های مصرفی بود. فرسودگی در سیستم پالایش نفت، تولید ۱۰ برابری مازوت پالایشگاه ها و … همه سبب آلودگی هوا می شوند. شورای شهر در برابر این معضل هرگز سکوت نکرد و بارها در صحن شورا به متولیان تذکر داد اما حقیقت این اســت که باید برنامه نوسازی سیستم پالایشی کشور به روز شود.

آیا معضلاتی که در تهران وجود دارد و به نوعی شهروندان از آنها آسیب می بینند با دادن تذکر حل میشود؟  

حل مشــکلاتی چون آلودگی هوا و ترافیک نیاز به اقدامات قطعا اصولی و عزم ملی دارد اما فراموش نکنیم که شورا نهادی است با اختیارات و وظایف مشخص و تعریف شده که فراتر از آن نمی تواند عمل کند. در چهارچوب اختیارات وظیفه داریم به مســئولان ذی ربط در این مورد تذکر دهیم و موضوع را پیگیری کنیم که قطعا هیچ قصور از سوی اعضای شورای شهر رخ نداده است.

ورود دوچرخه هــای اشــتراکی بــه نــاوگان حمل و نقل عمومی تأثیری در کاهش ترافیک داشته است؟

حقیقت این اســت که ما هم میدانیم ســهم دوچرخه در حل معضلات شهری کمتر از یک درصد است اما نمی توان اظهار کرد که  کاملا بی تأثیر بوده است. بنابراین در تمام کشورهای دنیا استفاده از دوچرخه درحال تبدیل شدن به یک فرهنگ است و استفاده از دوچرخه های اشتراکی می تواند گامی باشد در ترغیب شهروندان به استفاده از وســیله حمل ونقل پاک.

به نظر این وسیله در حوزه حمل و نقل مورد استقبال قرار گرفته است و هر روز شاهد افزایش تعداد ایستگاه ها و دوچرخه ها هستیم که می توان این موضوع را به فال نیک گرفت چرا که با افزایش تقاضا برای استفاده از دوچرخه می توان قدم در مســیر کاهش ترافیک و آلودگی هوا گذاشــت. بنا بر این هر اقدامی که مدیریت شهری در این حوزه انجام داده در راستای حقوق شهروندی بوده است و شورای شهر هم به نوعی از این وسایل حمل ونقل پاک حمایت میکند.

در این دوره، شورای شهر با فساد در شهرداری برخورد کرده است. در این مورد توضیح می دهید؟

شــورا در حوزه اختیارات خــود، یعنی تصویــب و نظارت، به وظیفه خود عمل کرده است. در ابتدای شورا مصوبه ای داشتیم که واگــذاری مالکیت یا بهره برداری املاک شــهرداری بدون اجازه شــورا ممنوع شــود و با این اقدام عمـلا دادن رانت به اســم خیریه یا فعالیت های فرهنگی متوقف شــد.

همچنین با مصوبات شهرســازی و نظارت مؤثری که انجام شــد عملا جلوی شهرفروشی و قانون فروشــی که منشأ اصلی تخلفات و فساد بود گرفته شد. بنابراین شــورا به وظیفه خود در مبارزه و متوقف کردن فســاد عمل کرد اما در مورد فسادهای رخ داده در دوره های پیشین باید بگویم شــورای شهر یک نهاد قضایی نیست که اختیار برخورد داشته باشد. حتی شکایت و پیگیری قضایی هم در اختیار شورا نیست و باید شهرداری شکایت کند که متأســفانه با وجود همه تذکرات اعضای شورا، این موضوع چندان قوی پیگیری نشد.

شورای شهر پنجم عملکرد فعالی در نامگذاری معابر داشت. در حقیقت همین عملکرد سبب شده این شــورا را متهم کنند به اینکه کاری جز تغییر نام معابر انجام نداده است؟

 به هر حال کارهایی که در حوزه شــهری انجام می شود قطعا موافقان و مخالفانی دارد. نامگذاری، بخشی از وظایف شورا است و اینکه عده ای گمان می کنند این کارها نمایشی هستند و شورا باید به کارهای مهمتری بپردازد، شــاید به این دلیل است که به وظایف شورا خیلی واقف نیســتند.

در شورا کمیسیون های مختلفی وجود دارد که کارکردهای متفاوتی دارند. کمیسیون نامگذاری، وظیفه اش انتخاب نام مناســب برای معابر است که در این دوره تلاش شد نام مفاخر و نامداران و بزرگان عرصه های مختلف روی معابر جاودانه شود. پس این کمیسیون نمی تواند وظایف قانونی اش را رها کند و مثلا فعالیت عمرانی یا حقوقی انجام دهد.

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.